Nastavení GPRS připojení pro Nokia 6610 a Compaq iPAQ s Pocket PC 2002 přes IrDA

Známé problémy

Pokud je z PDA vytáčen řetězec *99# a je využito APN nastavené v mobilním telefonu, mobilní telefon Nokia 6610 hlásí chybu Nejprve si předplaťte GPRS. A to i přesto, že je v menu telefonu hodnota APN nastavena správně.
Pro řešení problému je nutné nastavit zasílání hodnoty APN pomocí inicializačního řetězce z PDA. Tak, jak je popsáno v následujícím návodu.

Nastavení telefonu

Vstupte do menu GPRS: menu - (12) Připojení - (2) GPRS

Položku Spojení GPRS nastavte na Podle potřeby.

Vstupte do menu (2) Nastavení modemu GPRS - (2) Upravit aktivní přístupový bod - (2) Přístupový bod GPRS a nastavte jej na:
- internet pro tarifní programy,
- ointernet pro oskartu.

Nyní je telefon připraven pro GPRS připojení PDA nebo počítače.

Nastavení PDA - Compaq iPAQ s Pocket PC 2002

Nejdříve vytvoříme nové připojení do sítě:
Start > Settings > Connections > Connections

V prvním roletkovém menu vyberte položku New...

Do pole Enter a name for these settings: vyplňte název nastavení, například Oskar GPRS.

Přejděte na záložku Modem a zvolte New....

... a nastavte podle následujícího návodu:
Enter a name for the connection: N6610 IrDA
Select a mode: Generic IrDA modem
Baud rate: 115200

zvolte Next.

Do políčka Phone number zadejte hodnotu *99***1#

Ostatní pole nechte nevyplněné
a pokračujte volbou Next.

Nastavte podle následujícího návodu:

Ponechte zaškrtnutou položku Cancel call if not connected within 120 second,
zrušte zaškrtnutí položky Wait for dial tone before dialing,
vyplňte inicializační řetězec:
pro tarifní programy Extra dial-string modem commands: +CGDCONT=1,"IP","internet"
pro Oskartu Extra dial-string modem commands: +CGDCONT=1,"IP","ointernet"
a operaci dokončete tlačítkem Finish.

Zvolte OK v pravém horním rohu displeje.

Přejděte k listu Dialing Locations.

Pokud je vyplněno, smažte nastavení položek Area code a Country code.
Zvolte Tone dialing a pokračujte tlačítkem Dialing Patterns....

Do všech tří polí zadejte znak G

... a potvrďte OK.

Nyní máte nastaveno připojení k internetu. Tedy i pro email a další internetové služby.

Realizace samotného připojení k internetu

Aktivujte na telefonu infraport:
menu - (12) Připojení - (1) Infračervený.
V iPAQu přejděte do menu Connections:
Start > Settings > Connections > Connections.

infraport telefonu namiřte na infraport na iPAQu,
v prvním roletkovém menu vyberte vytvořenou položku Oskar GPRS
a stiskněte Connect.

Po zobrazení následující obrazovky nic nevyplňujte, jen zaškrtněte Save password.

Potvrďte OK.

Vyčkejte, dokud se nezobrazí hodnota Connected.

Spojení je nyní aktivní.

Kdykoli se můžete jednoduše od internetu odpojit a nebo zjistit stav připojení.

Klepněte na symbol šipek.

Pro odpojení od internetu zvolte tlačítko End