Nastavení GPRS připojení pro Ericsson T39m a Compaq iPAQ s Pocket PC 2002 přes IrDA

Známé problémy

nejsou

Nastavení telefonu

Vytvořte nový datového profil:
Menu > Nastavení (Settings) [4] > Datová komunikace (Data comm.) > Datové účty (Data accounts) [1] > Přidat účet? (Add account?)

Zadejte postupně následující:
- Typ účtu (Account type): Data GPRS
- Název/jméno (Name): např. Oskar GPRS Data
- Adresa APN (APN): internet (v případě oskaret ointernet)
- ID uživatele (User id): nevyplňovat
- Heslo (Password): nevyplňovat

Potvďte tlačítkem Yes

Je dobré, aby profil byl na první pozici, před dalšími nastaveními.
Menu > Nastavení (Settings) [4] > Datová komunikace (Data comm.) > Datové účty (Data accounts) [1] > Oskar GPRS Data > CID=1
V případě, že máte datový profil nastavený na jiné než první pozici, zapamatujte si hodnotu CID pro další nastavení.

Nyní je telefon připraven pro GPRS připojení PDA nebo počítače.

Nastavení PDA - Compaq iPAQ s Pocket PC 2002

Nejdříve vytvoříme nové připojení do sítě:
Start > Settings > Connections > Connections

V prvním roletkovém menu vyberte položku New...

Do pole Enter a name for these settings: vyplňte název nastavení, například Oskar GPRS.

Přejděte na záložku Modem a zvolte New....

... a nastavte podle následujícího návodu:
Enter a name for the connection: T39 IrDA
Select a mode: Generic IrDA modem
Baud rate: 115200

zvolte Next.

Do políčka Phone number zadejte *98#

Ostatní pole nechte nevyplněné
a pokračujte volbou Next.

Pokud je datový profil v mobilním telefonu na jiné než první pozici (CID=1), do políčka Phone number zadejte *98*n#. Kde n značí hodnotu CID (tedy např. *98*4# pro CID=4).

Ponechte výchozí hodnoty, pouze zrušte zaškrtnutí položky Wait for dial tone before dialing,

a operaci dokončete tlačítkem Finish.

Zvolte OK v pravém horním rohu displeje.

Přejděte k listu Dialing Locations.

Pokud je vyplněno, smažte nastavení položek Area code a Country code.
Zvolte Tone dialing a pokračujte tlačítkem Dialing Patterns....

Do všech tří polí zadejte znak G

... a potvrďte OK.

Nyní máte nastaveno připojení k internetu. Tedy i pro email a další internetové služby.

Realizace samotného připojení k internetu

Zkontrolujte, že máte na telefonu aktivní infraport i GPRS data.
V iPAQu přejděte do menu Connections:
Start > Settings > Connections > Connections.

infraport telefonu namiřte na infraport na iPAQu,
v prvním roletkovém menu vyberte vytvořenou položku Oskar GPRS
a stiskněte Connect.

Po zobrazení následující obrazovky nic nevyplňujte, jen zaškrtněte Save password.

Potvrďte OK.

Vyčkejte, dokud se nezobrazí hodnota Connected.

Spojení je nyní aktivní.

Kdykoli se můžete jednoduše od internetu odpojit a nebo zjistit stav připojení.

Klepněte na symbol šipek.

Pro odpojení od internetu zvolte tlačítko End